Биография

Д-р Магдалена Иванова

Д-р Магдалена Иванова е специалист акушер-гинеколог с 10 години медицински опит.

Завършва Медицински университет Пловдив през 2014 г. Своята специалност Акушерство и гинекология придобива през 2020 г. В УМБАЛ “Св. Георги“ ЕАД.

Извършва профилактични гинекологични прегледи, консултации, диагноза и проследяване на нормална и патологична бременност, съвременна диагностика, консервативно и оперативно лечение на гинекологични заболявания, води нормални и оперативни раждания.

Д-р Магдалена Иванова е част от екипа на Клиника по Акушерство и гинекология към УМБАЛ “Св. Георги“ ЕАД и е асистент към катедра „Акушерство и гинекология“ на МУ Пловдив.

Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

- Обучителни курсове Ултразвук в акушерството и гинекологията
- Курс хистероскопия
- Курс колпоскопия
- Член на Българския лекарски съюз
- Член на Българско дружество по акушерство и гинекология
- Участие в национални и меджународни конгреси и семинари по специалността

Владее английски език.

Запази час онлайн Запази час онлайн